Jednadžba vala

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Jednadžba harmonijskog vala

Pretpostavimo da izvor vala harmonijski titra prema jednadžbi:

$$y=Asin\left ( \frac{2\pi }{T} t\right)$$

Sredstvom se širi poremećaj, energija, odnosno val, brzinom v.

Neka čestica sredstva, koja je udaljena za x od izvora vala, počet će titrati tek kad do nje stigne energija, odnosno val, od izvora, odnosno, nakon vremena:

$$t=\frac{x}{v}$$

Jednadžba titranja te čestice, prema tome, bit će:

$$y=Asin\left [ \frac{2\pi }{T}\left ( t-\frac{x}{v} \right ) \right ]$$

Ako za brzinu širenja vala uvrstimo:

$$v=\frac{\lambda }{T}$$

i sredimo izraz u uglatoj zagradi, dobijemo:

$$y=Asin\left ( \frac{2\pi }{T}t-\frac{2\pi }{\lambda }x \right )$$

jednadžbu koju nazivamo jednadžbom vala ili valnom jednadžbom. Uz standardne oznake za kutnu frekvenciju:

$$\omega =\frac{2\pi }{T}$$

i valni broj:

$$ k =\frac{2\pi }{\lambda} $$

možemo ju zapisati u kraćem obliku:

$$y=Asin\left ( \omega t-kx \right )$$

Izraz u zagradi:

$$\varphi =\frac{2\pi }{T}t-\frac{2\pi }{\lambda }x$$

odnosno:

$$\varphi =\omega t-kx$$

nazivamo fazom vala. Fazu zadajemo u radijanima.

Ova jednadžba daje elongaciju bilo koje čestice na osi x u bilo kojem trenutku, t. Zbog toga ju nije baš lako grafički prikazati. Zato će nam poslužiti sljedeći applet.

Applet

U gornjem lijevom kutu ispisuje se vrijeme u "sekundama". Za funkcioniranje appleta nije bitno jesu li to "prave" sekunde. Na os y nanosimo elongaciju, a na os x udaljenost točaka sredstva od izvora vala. Udaljenosti ne moraju biti u decimetrima, nego to mogu biti i neke druge jedinice. Izvor vala predstavljen je plavo obojanom točkom koja se nalazi u ishodištu koordinatnog sustava.