Rad plina pri širenju

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Uvod

Rad plina pri širenju uz stalan tlak.