Rad plina pri širenju

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Uvod

Aplet pomaže bolje razumjeti rad plina pri širenju, uz stalan tlak.